Servicii

Asistenta la organizarea CONTABILITATII PRIMARE:
• Registrul de casa;
• Note de intrare-receptie (nir-uri);
• Intocmirea deconturilor de cheltuieli;
• Intocmirea de dispozitii de plata/incasare catre casierie;
• Completarea de ordine de plata, foi de varsamant;
Consultanta financiara si fiscala cu privire la:
• Cash flow
• Administrarea bunurilor
• Analiza financiara
• Taxe si contributii
• Oportunitati fiscale
Servicii de salarizare si personal – HR
• Intocmirea dosarelor de personal;
• Intocmire contracte individuale de munca;
• Declararea contractelor de munca la ITM online;
• Intocmirea si inregistrarea statelor de plata a salariatiilor;
• Intocmire si depunere acte aditionale la ITM online;
• Intocmire si transmitere Registru electronic de evidenta a salariatiilor;
• Intocmire si depunere declaratia 112;
• Intocmire adeverinte pentru salariati;
• Intocmire si depunere declaratia 205;
• Depunere declaratii rectificative;
• Completare ordine de plata privind datoriile salariale;
Infiintari firme la registrul comertului
• Consultanta cu privire la procedurile de Inregistrare fiscala a societatii comerciale;
• Inmatriculare societati comerciale;
• Inregistrare si radiere Sucursale, Filiale, puncte de lucru;
• Inregistrarea la Registrul Comertului a oricaror modificari efectuate de actionariat in structura si/sau organizarea societatii;
• Modificarea actului constitutiv al societatii;
• Schimbarea denumirii, a formei juridice sau a sediului societatii;
• Majorarea sau reducerea capitalului social;
• Excluderea sau retragerea partilor sociale;
• Cesiunea partilor sociale;
• Numirea, revocarea si schimbarea administratorilor;
• Intreruperea temporara a activitatii;
Contabilitate financiara
• Organizare financiar-contabila pentru orice tip de activitate desfasurata;
• Inregistrarea documentelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare si cu principiile contabilitatii;
• Inregistrarea cronologică a documentelor primare;
• Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele conform legislatiei in vigoare;
• Intocmirea , verificarea si certificarea bilantului contabil;
• Realizam situatii financiare intermediare la cerere si in functie de necesitati;
• Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;
• Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii.
• Elaborarea balantei de verificare lunara;
• Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare;
• Asistenta la realizarea Contabilitatii de gestiune
• Intocmire si depunere raportari lunare, trimestriale , semestriale , anuale;
• Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, dupa caz, intocmirea si depunerea declaratiilor in termenele legale;
• Calculul impozitului pe dividende, intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe dividende;
• Pregatirea documentelor pentru inventarierea anuala
• Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economic-financiare a societatii;
• Alte rapoarte si situatii la cererea clientului
Refacere evidenta contabila
Asiguram refacerea evidentei contabile acolo unde aceasta este incompleta, nefacuta pe o perioada mare de timp, pierduta sau distrusa, conform activitatii desfasurate.
Contabilitate in partida simpla pentru PFA
• Asistenta la intocmirea documentelor primare;
• Preluam periodic documentele;
• Consultanta cu privire la facilitatile/deductibilitatile pe care le poate avea un PFA profesie liberala, specifica domeniului de activitate
• Planificarea, informarea si urmarirea decontării taxelor datorate (impozitul anticipat, contribuția la fondul de sanatate si contributia la pensii) pe fiecare sursa de venit (profesie liberala, cedarea folosinței bunurilor etc)
• Depunem declaratiile estimative de venit cod 220, declaratii fiscale privind venitul realizat cod 200, declaratia 392 A sau B dupa caz.

Publicitate
Solicita o oferta

%d blogeri au apreciat: